Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Głównym celem działalności Zespołu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie.
W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół lub przewodniczący Zespołu tworzy grupy robocze, których prace prowadzone są w zależności od zgłaszanych potrzeb lub wynikają z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
Do zadań Zespołu należy między innymi integrowanie i koordynowanie działań jednostek wchodzących w jego skład oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim poprzez:
– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
– kontrolowanie środowisk dotkniętych przemocą w rodzinie;
– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:
1. Pan Witold Kwiatkowski- przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
2. Pani Iwona Mitręga- przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowcu,
3. Pan Krystian Marczak- przedstawiciel Posterunku Policji w Bukowcu,
4. Pani Ilona Belt- przedstawiciel Gminnej Przychodni w Bukowcu,
5. Pan Stefan Ludkiewicz- przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Bukowcu,
6. Pani Agnieszka Suchomska- przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Różannie,
7. Pani Małgorzata Michałkiewicz- przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Przysiersku,
8. Pani Grażyna Glazik- przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Różannie,
9. Pani Barbara Jaździńska- przedstawiciel Parafialnego Zespołu Caritas w Bukowcu,
10. Pani Monika Włoch- starszy kurator sądowy.

Akty prawne:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956).
Uchwała Nr XXXVI/ 234/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 24 stycznie 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bukowiec

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>