Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
05.03.2021 16.03.2021 Główny księgowy Szczegóły
05.02.2020 17.02.2020 Pracownik socjalny Szczegóły
16.09.2019 30.09.2019 Opiekun osoby starszej Szczegóły
08.05.2019 22.05.2019 Pracownik socjalny Szczegóły
16.04.2019 30.04.2019 Pracownik socjalny Szczegóły
22.05.2018 15.06.2018 Pracownik socjalny Szczegóły
27.09.2017 06.10.2017 Animator lokalny Szczegóły
29.08.2017 11.09.2017 Opiekun świetlicy środowiskowej Szczegóły
29.08.2017 11.09.2017 Opiekun świetlicy środowiskowej Szczegóły
« »