Program „Dobry Start”

Podstawowe informacje o programie Dobry Start „300+”:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu informuje, że wnioski o świadczenia Dobry Start „300+” można składać:
– od 1 lipca 2020 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem bankowości elektronicznej, przez portal Emp@tia, a także portal PUE ZUS,
– od 1 sierpnia 2020 r. w formie papierowej osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukowcu, ul. Dr Floriana Ceynowy 14 , pokój nr 8 w godz. 7:30 – 15:30, tel. 52 33 09 323, 52 33 09 324 lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca o piekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów.

Wniosek o świadczenie Dobry Start „300+” dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych składać można od 1 sierpnia 2020 r. osobiście w GOPS Bukowiec lub za pośrednictwem poczty polskiej.

Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – szczegółowe informacje o programie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>