Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze względu na powierzone jej przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zadania, odgrywa zasadniczą rolę w lokalnej polityce wobec alkoholu. Komisja powoływana jest przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta obowiązkowo w każdej gminie. W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zadania Komisji
1.Inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.
2. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
3. Podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu. Komisja na wniosek osoby uzależnionej lub członka rodziny podejmuje działania mające na celu udzielenie pomocy tej osobie oraz członkom jej rodziny.
4. Kierowanie wniosków do Sądu o poddanie leczeniu osób uzależnionych od alkoholu.
5. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń w punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

Komisja ma swoją siedzibę w Urzędzie Gminy w Bukowcu ul. Dr Fl. Ceynowy 14, tel. 523309324.

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bukowcu:
Witold Kwiatkowski – Przewodniczący
Mirosława Szmańda – Sekretarz
Iwona Mitręga – Członek
Kazimierz Smoliński – Członek
Elżbieta Bukowska – Członek

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>