Plany, programy

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.09.2019 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bukowiec Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018–2020 Szczegóły