Asystent rodziny

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze przydzielany jest asystent rodziny. Asystent rodziny ma za zadanie wspierać rodziny zagrożone różnego rodzaju dysfunkcjami w celu niedopuszczenia do oddzielenia dziecka od rodziny.
O przydzielenie asystenta rodziny do rodziny przeżywającej trudności występuje pracownik socjalny po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Wniosek w tej sprawie kierowany jest do kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, który następnie przydziela asystenta rodziny do danej rodziny. Do współpracy z asystentem rodziny może również zobowiązać Sąd Rodzinny na mocy postanowienia. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, maksymalnie jest to 15 rodzin.

Asystent rodziny – Alina Rządkowska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu
ul. Dr Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec
tel. 523309323, pokój nr 8
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz.1111)

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>